Regulamin

Podstawowe pojęcia:

Firma - Dakid Business Solutions Michał Banaszak, adres: 68-100 Żagań ul.Długa 2 NIP: 924-176-68-89


Serwis – strona internetowa prowadzona pod nazwą Inwestycje-Wroclaw.pl, prowadzona przez Firmę, z której korzysta użytkownik przeglądając poszczególne podstrony serwisu oraz korzystający z jej funkcji.


Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która przegląda podstrony serwisu i korzysta z jego funkcji.


1. Serwis www.inwestycje-wroclaw.pl jest własnością firmy Dakid Business Solutions Michał Banaszak, adres: 68-100 Żagań ul.Długa 2 NIP: 924-176-68-89 zwanej dalej "Firmą".


Firma publikuje w serwisie treści związane z tematyką nieruchomości i finansów, ogłoszenia nieruchomości oraz prywatne artykuły. Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


2. Korzystanie z serwisu www.inwestycje-wroclaw.pl jest bezpłatne i dobrowolne.


3. Korzystanie z serwisu www.inwestycje-wroclaw.pl , w szczególności: przeglądanie ofert,wysyłanie ofert i wypełnianie formularzy oznacza zgodę na warunki opisane w niniejszym regulaminie.


4. Wszelkie treści, zdjecia, filmy, poradniki i fragmenty ofert znajdujące się na stronie www.inwestycje-wroclaw.pl nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody firmy jest zabronione.


5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody cywilne lub finansowe powstałe w wyniku posługiwania się zamieszczonymi informacjami, b) szkody wynikłe z braku dostępu lub chwilowej awarii serwisu www.inwestycje-wroclaw.pl c) firma nie odpowiada za transakcje przeprowadzone za pośrednictwem strony www.inwestycje-wroclaw.pl bez czynnego udziału jej pracowników, d) informacje umieszczone w poradnikach i artykułach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążące informacje prawne. III. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści serwisu w każdym momencie.


6. Informacje przedstawione w serwisie www.inwestycje-wroclaw.pl są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późniejszymi zmianai). Autor nie odpowiada za wykorzystanie zgromadzonych w serwisie treści.


7. Firma dopuszcza możliwość zamieszczania płatnej reklamy i treści w serwisie na podstawie indywidualnych ustaleń z użytkownikami drogą pisemną lub elektroniczną w opaciu o aktualny cennik usług znajdujący się w serwisie.


8.Przedsiębiorcy mogą korzystać z serwisu na podstawie indywidualnie opracowanych umów, planów marketingowych i ogólnych warunków.


II. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych w firmie.

1. Serwis wykorzystuje pliku cookies w celu lepszego dopasowania wyświetlonych treści. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uzyskana drogą elektroniczną oraz indywidualnie zawarte umowy z użytkownikami.


2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w szczególności celu wykonania umowy (usługa świadczona drogą elektroniczną), w celach marketingowych, jak też w innych celach marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.


3. Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,a także prawo do trwałego usunięcia Państwa danych osobowych.


4. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
w celach statystycznych na własne potrzeby,
w celu realizacji wcześniej zakontraktowanych usług (w zakresie niezbędnym do ich realizacji),
wykrywania botów i naruszeń w usługach,
świadczenie usług drogę elektroniczną,
w celu poprawy świadczonych przez nas usług,

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Dakid Business Solutions Michał Banaszak ul. Długa 2, 68-100 Żagań.